Dita Sudová

Trendy flexibilního zaměstnávání v Británii

 Práci se věnuje již od devadesátých let minulého století a jeho jméno je známé po celé zemi. Podporuje akce na rozšiřování flexibilních možností, můžeme se s ním setkat na různých seminářích a workshopech, kde přednáší.  Firmy s ním rády spolupracují. I já jsem ho měla možnost vidět na pracovním veletru v Londýně. Na podzim mu vyšla kniha Smart Flexibility , kterou bude možné koupit na amazonu.​

Pokud se na věc podíváme z hlediska generací X a Y, jsou debaty nad flexi úvazky úplně přirozené. Dnešní generace X má právě děti a chce si je užít. Mateřskou dovolenou tu matky čerpají sice maximálně jeden rok, ale mají zákonné právo požádat o flexibilní úvazek, pokud mají dítě  mladší sedmnácti let. Formy flexibilních úvazků tu jsou velmi dobře propracované, což rodičům zajišťuje vyváženější pracovní a rodinný život. Obvykle totiž pracují dva až tři dny v týdnu a zbytek času se věnují dětem. Generace Y, která vstupuje na pracovní trh, zase nechce obětovat práci celý život. Více se zaměřuje na projektovou práci a flexibilitu v práci staví na přední místo, stejně jako staví rodinný život jako prioritu oproti generaci předchozí, která se věnovala kariéře a mateřství spíše oddalovala.
Už nějaký čas se tu živě diskutuje, že flexibilní pracovní úvazek bude legálně uzákoněn pro všechny věkové skupiny. I tak už mnoho britských firem v současnosti flexibilitu nabízí všem, a to jako benefit. Tento benefit patří mezi nejoblíbenější.
Způsob, jak dnes pracujeme už bohužel nezapadá do světa, ve kterém žijeme. Turbulentní změny technologií nekompromisně tlačí na svět okolo nás a bohužel i nás nevyjímaje. I proto je už nevyhnutelná potřeba změnit pracovní návyky a přivyknout kultuře flexibilních možností. Vytváření prostředí flexibilních pracovních míst ve firmách vidím osobně ve dvou etapách. První se týká vůbec zavedení možností flexibility jako takové a jejího povědomí. Což s sebou nutně nese také změnu kultury dané firmy. Tato fáze vyžaduje hodně času a je klíčová. Ta druhá etapa je už více o mobilitě, dnešní zaměstnanci budou stále více požadovat práci na cestě, tzv. "on the way ". Právě tato druhá etapa začíná nyní v Británii útočit. Tou první si už prošla v nedávných letech. Dalo by se říct, že 2. etapa je víc agresivnější díky rychlé modernizaci technologií. Zdejší zaměstnavatelé tempu, alespoň prozatím, stačí. Flexibilní zaměstnání není dneska už jenom o umožnění pracovat z domova, jak ho pořád ještě hodně zaměstnavatelů vnímá. Je o nabité svobodě a svobodě ve výběru pracovní lokace.


Co hýbe Británií v oblasti flexibilních možností dneska?


1. Jistý výzkum zdejší etablované recruitment společnosti Off
ice Angel naznačuje, že za dvacet pět let už nebude ve Velké Británii existovat pracovní doba od 9 do 5. Pracovní trh se dramaticky změní a jeden z jejich závěrů je, že dnešní kancelářští zaměstnanci začínají více žádat o možnost pracovat ve večerních hodinách a z domova. A má to logické vysvětlení, současný svět je globální, pracovníci mnohdy mezi sebou spolupracují v různých časových pásmech a nadálku. Mnohé firmy už tak dobře fungují.2. Práce z kaváren.Tento trend tu je čím dál více zřetelný a našel si už mnoho příznivců. Když přijdete ve všední den do kavárny, polovina stolů patří pracujícím. Kavárny známých řetězců jsou si pracujících dobře vědomi a wi-fi nabízejí ve většině případů už automaticky zdarma. V praxi byla už dokonce vytvořena "etiketa chování pracujících lidí v kavárně". A co si budeme povídat, historicky spojení práce a kávy zkrátka dobře funguje. Lidi mají kolem sebe jakýsi sociální background a přiměřené rozptýlení, nejsou tedy izolovaní jako doma.


3. Práce "on the way" se tu projevuje ještě dále. Pro rok 2012 se například rozhodla jedna z velkých železničních přepravních společností NetworkRail vytvořit na pěti velkých londýnských vlakových nádražích flexibilní kanceláře. Tento rok začíná fungovat například na známém londýnském Paddingtonu, pojme až 250 lidí a lidé nebo firmy si ho budou moci zarezervovat ať už krátkodobě na den, nebo i pravidelně. Zkrátka flexibilně. Zvýší se tak nepochybně už i tak vysoká úroveň cestování vlakem, ale i atraktivita vlakových nádraží jako místa výkonu práce. Pro ty, kteří cestují autem do práce, tu mají taktéž dobré zprávy. Společnost Regus se chystá otevřít tři obchodní  centra na frekventovaných dálnicích UK, aby zefektivnili komunikaci a pomohli lépe zorganizovat pracovní čas těm, kteří se musí potkávat po celé zemi.


4. Otcové malých dětí se snad dočkají brzy změny, kdy budou moci vystřídat partnerku v péči o dítě a odejít na otcovskou dovolenou na max. 9 měsíců, což není v tuto chvíli v Británii možné. Mimochodem i královna zmínila ve svém projevu na jaře při otevírání parlamentu, že by problematiku podílu otců na výchově dětí měla vláda řešit a upravit, aby se dosahovalo v pracovním a soukromém životě britských rodin větší rovnováhy. A to tak, aby to vyhovovalo nejlépe jim dle jejich konkrétní rodinné situace. Zvláště více se pak řeší i otázka, kdy se rodiče rozvedou a otec nemá možnost vychovávat své děti a být s nimi doma.


5. Dalším vypozorovaným trendem je požadavek zaměstnanců, aby mohli pracovat na svých osobních počítačích, řekněme už rovnou smart phonech a ipadech. Nechtějí používat pracovní a soukromé přístroje zvlášť, ale vše v jednom. Tato doba tady už teď nastává a v současné době je to hodně diskutované téma u IT profesionálů hlavně v souvislosti se zajištěním bezpečnosti a ochrany dat a licencí. Existují i jasná negativa tohoto přístupu. A to třeba v tom, že lidé se smart počítači či telefony budou jejich otroky a vlastně budou "připojeni" nonstop, což pochopitelně může přinést taky poměrně velkou dávku stresu.  Otázka zní, kde je pak ta cílená work-life balance? Je dobré oddělit pracovní a soukromý svět či nikoli?


6. Firmy začínají ve větším nabízet delší neplacené volno, řekněme i klidně na rok někde však i více, jen aby nepřišli o své top zaměstnance. Pro ně to má i své výhody, ušetří hlavně teď v době nestabilní ekonomické situace. Tento požadavek je tu hodně trendy - vypnout a na dobu určitou opustit pracovní svět.


7. Ani maminky s dětmi nepřicházejí zkrátka v oblasti dalších úprav flexibilních možností. Jejich pracovní svět se malinko mění. Čím dál více požadují ještě větší flexibilitu, což znamená, že jsou ochotny pracovat brzo ráno, ještě než fyzicky dojdou do práce, a nebo později večer. Je tu dokonce více požadavků z jejich strany na to, aby pracovaly i více hodin týdně, mnohdy jsou ochotné přistoupit i k plnému úvazku, ale požadují práci mimo jakési standardní pracovní hodiny. K plnému či většímu pracovnímu úvazku je bohužel tlačí i finanční situace. Britské rodiny potřebují více peněz, aby mohly splácet hypotéky a udržovaly si stále přibližně stejnou životní úroveň.


8. Nejžhavější diskusí tu je momentálně otázka předškolních zařízení a jeslí. Jsou moc drahé a za poslední roky se cena ještě hodně navýšila. Objevují se názory, že by maminky rády braly své děti do práce, do kanceláře. A zároveň pracovaly přímo s dětmi na pracovišti, nikoli, že by děti odložily do jeslí nebo školky.


9. Další otázkou, která nyní zaměstnává personalisty, je umožnění pracovat flexibilně, resp. na zkrácený úvazek ženám, jež zastávají seniorní role. Manažerky sice mohou využívat flexibilitu v jiném směru, např. klasicky pracovat z domova, ale v tuto chvíli si prosazují možnost pracovat méně dní v týdnu a přesto zastávat vedoucí role.


10. A obdobnou rovinu řeší i malé firmy, které chtějí zaměstnat top profesionály, ale nemohou si je dovolit zaplatit. Populárním řešením je tedy zaměstnat seniorního zaměstnance i na klíčovou pozici jako je např. finanční kontrolor, avšak jenom na zkrácený úvazek, například na tři pracovní dny. Firma tak ušetří nejenom na jeho mzdě, ale třeba i nákladech na kancelář, která se může lépe využít - sdílet apod. Zaměstnanci tak zároveň splní jeho požadavek na zkrácený úvazek.


11. Jak je zmíněno výše, vláda stále ještě neuzákonila oficiální možnost požádat o flexibilní úvazek všem pracujícím skupinám. Ale v mnoha firmách je to už zaběhlá praxe. Dalším trendem je i rozšiřování a čerpání flexibilních možností mezi starší generací. Británie loni na podzim zrušila přesnou věkovou hranici odchodu do důchodu, což v praxi znamená, že zaměstnanec si sám určuje, kdy do důchodu odejde. Tento krok tak částečně nahrává možnosti čerpání flexibilních úvazků.


12. Na závěr jeden dodatek, který se tu už stává celkem normou. Firmy chtějí zároveň šetřit životní prostředí, zabývají se ve velkém otázkou tzv. sustainability neboli udržitelnosti. Což prakticky znamená, že flexibilní trh práce spojují a vyčíslují na hodnoty: kolik/jak tím ušetří životní prostředí.Článek vyšel mimo jiné i v časopise HR Management na sklonku roku 2012.