Dita Sudová

 

Jsem certifikovaný a zkušený coach & HR profesionál s více než desetiletou praxí v oblasti Human Resources nadnárodních korporací typu Accenture a Starwood na top manažerských pozicích.

Styl coachingu

V exekutivní oblasti pracuji s metodou SF (Solution Focused) - zaměřenou na řešení a výsledek. Můj koučovací styl zároveň staví na jedné z nejprogresivnějších teorií koučovacích stylů současnosti - teorii FACTS. Teorie FACTS zakládá na praktickém a pragmatickém přístupu zaměřujícím se na poskytnutí zpětné vazby, vyprovokování tenze u klienta. Dále také pracuje se systémovým uvažováním a poukazuje na zodpovědnost, kterou klienta má, ať už vůči firmě nebo vyšší formě, např. společnosti. Tento styl částečně zpochybňuje dosavadní koučovací styly postavené na budování raportu a nedirektivních technikách. A právě v tom je odlišný a pokrokový, pro klienty víc podnětný a zapadající lépe do současného nelehkého business prostředí. Tento koučovací styl tak přispívá k tomu, aby byla firma firmou „mentálně zdravou“ a moderní firmou 21.století.

 Koučovací styl byl také formován studiem pozitivní psychologie , kterou využívám hlavně v oblasti individuálního koučinku.Dosažené vzdělání v oblasti coachingu:Practitioner Diploma in Executive Coaching, AoEC, London, akreditovaný ICF, EMCC a Middlesex University
Personal Coaching Certificate, The Coaching Academy, London 
Coaching kurz, Praha

Další absolvované kurzy a zahraniční pobyty :Pozitivní psychologie, Harvardova universita, Boston
Teorie psychoterapie, Harvardova universita, Boston
Psychodiagnostika, UK, Praha
Arteterapie, Praha
Relaxační techniky, Olomouc


Dlouhodobé pobyty v zahraničí Londýn a Boston – práce, studium a dobrovolnické příležitosti

Projektová a publikační činnost pro odborná česká periodika na téma: trendy flexibilního zaměstnávání v UK.Proč si vybrat na cestu seberozvoje mě?


- Jsem certifikovaný kouč u jedné z nejprestižnějších evropských coaching společností, akreditovaných ICF a EMCC
- Mám bohaté zkušenosti z business prostředí jak ze strany kouče, tak i ze strany manažera a ředitele HR
- Absolvovala jsem několik psychologických kurzů na Harvardově univerzitě a díky mým dlouhodobým pobytům v zahraničí se umím dobře orientovat v multikulturním prostředí a pracovat s odlišnými kulturami
- Neustálý seberozvoj je moje celoživotní poslání
- Striktně dodržuji etický kodex

Etický kodex: 

Při své praxi za všech okolností ctím profesionální etické kodexy, které vycházejí z praxe společností AoEC a ICF.Zaměření:


Exekutiní Coaching, Coaching v oblasti pozitiní psychologie - individuální coaching a coaching matek

 

Reference

"Dita coached me on various business related issues. I remember Dita as extremely friendly and approachable person, showing a lot of interest in other people, pleasure to talk to.  Her personal style and qualities could also be seen in the way she coached me: very friendly, emphatic, good listener, able to challenge me in a gentle yet very effective way.  I found my coaching interactions with Dita very valuable - she made me reflect on things after our coaching sessions and this was very powerful.  I always looked forward to seeing Dita again as she was not only an effective coach but an extremely nice person."
 

Iwona Smith, PwC Poland | Managing Tax Partner"I found Dita´s coaching style supportive but also challenging, her contained approached encouraged me to look at situations through different perspectives which helped me to feel more in control. It was pleasure to work with her."Elizabeth Atkin, Schroder UK, Consultant

2010 - present

2010 - present