Na čem je založen coaching na bázi pozitivní psychologie?


Doprovází na životní cestě, abyste se cítili šťastnější. Někteří lidé volí coaching, protože chtějí vnést do svých životů větší pozitivitu a spokojenost se životem. Jiní si chtějí osvojit nějaké psychologické techniky, aby si dokázali sami pomoci například zlepšit náladu, zatočit s mírnou depresí či dlouhotrvající celkovou rozladěností ve svém životě.Výsledkem několika sezení je celkové probuzení, nabití energií, větší flexibilita, produktivita a větší chuť do života. Šťastní a spokojení lidé mají lepší imunitní systém. Zároveň je doložená přímá úměra mezi štěstím a úspěchem v životě. Úspěch nepochybně vede ke šťastějšímu životu, co není ale známo je, že štěstí a pozitivita také vedou k úspěchu.Síla  osobního příběhu

Jako velmi důležitou součást coachingu  považuji vyprávění osobního příběhu, z kterého s klientem vycházíme při koučovacím sezení. Na osobním příběhu, který je autentický, a který je dále rozvíjen v souladu s jeho hodnotami a silnými stránkami, se zakládá úspěch klienta v budoucnosti. Ať už v jeho pracovním životě, nebo v životě osobním.

A jaký je ten Váš životní příběh?

Coaching je styl života, dialogy koučovacího rozhovoru můžeme denně aplikovat nejenom v pracovním životě, ale i  v životě osobním a při výchově dětí. Pokud jednou na tuto cestu vstoupíte, budete jí už ovlivněni na celý život. Probudí ve vás zvídavost a hledání. Hledání odpovědí, na které si budete přicházet sami. 

Individuální coaching

 

Coachování na bázi pozitivní psychologie pomáhá, pokud chcete- objevit své silné stránky a skrytý talent
- bezprostředně snížit stres, vyhnout se syndromu vyhoření
- pokud chcete vyjít ze stereotypu, špatné nálady a chcete si vybudovat jistou odolnost
- rozvinout rovnováhu v osobním a pracovním životě
- nalézt v životě směr
- budovat pozitivní náhled, umět se radovat ze života
- být více šťastný
- objevit smysl života
- zvyšovat sebevědomí

- stojíte-li v životě na rozcestí, ať už ve vztahové oblasti nebo v pracovním světě
- chcete růstNabídka pro jednotlivce

 

Nabízím metody koučování, které jsou v České republice ojedinělé- Coaching na bázi pozitivní psychologie - Coaching založen na vyprávění osobního jedinečného příběhu 

Cena se liší dle kontraktu v závislosti na délce spolupráce a dalších ujednaných podmínkách. Písemný kontrakt je zárukou kvalitních výsledků. 

Pro více informací mě prosím kontaktujte níže. První setkání je nezávazné a zdarma.

Dita Sudová

Your details were sent successfully!