Dita Sudová

​Co je coaching?​

Coaching je efektivní cesta osobního rozvoje, kdy klient a kouč vytvářejí spojenectví, jež klienta posouvá a dává mu možnost plně rozvinout jeho potenciál a růst. Tento vztah dopomáhá k tomu, aby se klient stal tím, kým chce být, splnil si svá přání, cíle a touhy a aby objevil sebe, své hodnoty a dokázal s nimi v souladu žít.

Coaching není jenom profesní doprovázeníKaždý z nás má nějaké plány a sny, ale už méně z nás má odvahu s tím něco dělat. A i ti, kteří jsou sami schopni se pohnout dále, mohou v některé fázi života dojít na křižovatku a jednoduše pátrají po té správné cestě kudy dál. Alespoň jednou v životě se tam ocitneme každý. Někdy se nám stává, že i přesto, že si své sny plníme, cítíme uvnitř pocit jakési prázdnoty. A nevíme, co s tím.  Život a jeho etapy, v kterých se momentálně nacházíme, by nám vždycky měly dávat nějaký smysl. Můžeme ho hledat déle, ale toužíme ho najít . Cesta, která vede ke splnění našeho snu, je důležitá. Na ní se mnohé učíme. Bude nám dávat větší smysl, pokud při ní zůstaneme se svými hodnotami.

Koučování je ta cesta, na jejímž konci je poznání a přeměna. 

​Jaká je základní idea coachingu?

 

Kouč pomáhá klientovi objevovat a hledat odpovědi na jeho otázky. Cesta by pokaždé měla být inspirující a transformující. Každý jsme jiný, každý hledáme něco jiného. Každé koučovací sezení je jedinečné. Dobrý kouč vždycky pomůže svému klientovi objevit sebe sama. Smysluplný život a šťastně prožitý život je pak jen další kapitolou a pokračováním. Už bez kouče.


Coaching pracuje s jednotlivci na osobní úrovni, zde se jed
ná o individuální /life coaching, ale i s organizacemi a dalšími systémy. V prostředí firmy se většinou jedná o exekutivní coaching (tj. vyššího managementu nebo výkonných lidí spojených s firmou, u kterých chceme rozvinout jejich potenciál, tak, aby z toho vytěžili nejenom jednotlivci, ale také hlavně prostředí firmy, jež reprezentují.) V případě, že chceme posunout celý tým v organizaci, pracujeme na bázi týmového koučinku. Koučink by měl mít ale cíl vyšší, měl by mít schopnost posunout celý systém - společnost - k větší zodpovědnosti společenské.

​Jak probíhá typické coaching sezení?

 

Nejlépe se koučování demonstruje na první schůzce, která je v mém případě zdarma. Je důležité, aby si klient a kouč sedli po lidské stránce, na prvním setkání kouč obvykle ukazuje svůj styl, tj. způsob kladení otázek, z kterého koučovacího směru vychází  (jenom těchto směrů v koučinku jsou desítky a hodně se liší) . Koučování lze dělat v rámci domluvených 1-2-1 setkání, ale i po telefonu či skypu. Obvykle pracuje kouč s klientem dlouhodoběji, cca 6-8 sezení, přičemž jedno sezení trvá okolo 90 minut. Rozmezí mezi sezeními je 3-4 týdny. Způsob spolupráce se liší dle klienta a zvoleného tématu.

Co není coaching

 

Coaching se odlišuje od psychologického poradenství. Psychologické poradenství obecně pracuje s problémem, kdy se musí mnohokrát jít do minulosti a vyřešit, jak problém vznikl, jaké měl souvislosti. Coaching se spíše zaměřuje na využití potenciálu, pracuje s interferencemi, jež jsou v cestě teď a tady a směřuje do budoucnosti. Není tam fixace na problém, ale naopak na pozitivní řešení, možnosti a jejich vliv na další chování klienta. Pokud jako kouč poznám, že klienta je třeba nejdříve "vyléčit", posílám ho do  poradenství, a až následně se s ním potkávám a začínám spolupráci.

Pokud váháte, zda využít coaching nebo terapii: jestliže máte již stanovené cíle, ale máte problém s tím, jak jich dosáhnout a nechcete se vracet do minulosti, coaching je pro vás v tuto chvíli vhodné řešení.